2018 30 ožujka 29 lipnja 28 rujna 07 prosinca
         

ISPITNE TAKSE

  • DELI85 Euro
  • DILI/DILC105 Euro
  • DALI/DALC125 Euro
  • DELI A2 Integrazione40 Euro

UPIS I PLAĆANJE

Kako bi ste pristupili polaganju ispita AIL dovoljno je poslati upisni modul najkasnije 30 dana prije datuma ispita. Potvrdu o upisu treba poslati u sjedište za ispite koje je kandidat odabrao.

Ispitna taksa treba biti plaćena u odabranom sjedištu za ispite u trenutku upisa. 

Talijanskog Jezika

Zahtjevi za ispitivanje