2018     29 lipnja 07 prosinca
2019

22 ožujka 

DILI B1

DILI B2

DILC B1

26 travanj

DELI A2

DALI C1

 28 lipnja

DELI A1

DELI A2

DILI B1

DILI B2

DALI C1

DALI C2

DILC B1

DALC C1

07 prosinca

DELI A1

DELI A2

DILI B1

DILI B2

DALI C1

DALI C2

ISPITNE TAKSE

  • DELI85 Euro
  • DILI/DILC105 Euro
  • DALI/DALC125 Euro
  • DELI A2 Integrazione40 Euro

UPIS I PLAĆANJE

Kako bi ste pristupili polaganju ispita AIL dovoljno je poslati upisni modul najkasnije 30 dana prije datuma ispita. Potvrdu o upisu treba poslati u sjedište za ispite koje je kandidat odabrao.

Ispitna taksa treba biti plaćena u odabranom sjedištu za ispite u trenutku upisa. 

Talijanskog Jezika

Zahtjevi za ispitivanje