Vrijeme potrebno za pripremu: ca. 450-500 sati
Trajanje ispita: 260 minuta
Broj ispitnih rokova: 4 puta godišnje
Razina prema Europskom jezičnom portfoliju: C1
Razina prema Schneider/North: N9

SADRŽAJ ISPITA

1. Pismeno razumijevanje (vrijeme: 45 minuta)
2 štiva iz suvremenih književnih djela ili iz štampe
16 pitanja sa odabirom odgovora na zaokruživanje

2. Pismeno izražavanje (vrijeme: 90 minuta)
2.1 Dijalog koji treba nastaviti
2.2 Odgovor u obliku pisma na zadanu temu
2.3 Sastav na temu iz opce kulture

3. Rječnik i gramatika (vrijeme: 45 minuta)
72 zadatka u obliku vježbi koje treba upotpuniti ili preoblikovati

4. Slušno razumijevanje (vrijeme: 60 minuta)
4.1 Konverzacija sa 2 pitanja koje treba zaokružiti iz višestrukog izbora 
4.2 Interviju sa 6 pitanja koje treba odabrati
4.3 Vijesti sa radija sa 5 pitanja (točno/netočno)
4.4 Snimljen interviju – konverzacija koju treba pismeno verbalizirati


5.a Usmeni ispit u paru (vrijeme: 30 – 40 minuta)
5.a1 Sažeto izlaganje pročitanog teksta
5.a2 Diskusija
5.a3 Rješavanje zajedničkog zadatka

Ovim ispitom talijanskog jezika kandidat pokazuje da vlada jezikom i da je u mogućnosti pravilno se izražavati, čak i pismenim putem, u temama opće tematike te de je sposoban razumjeti i interpretirati talijanski jezik u pismenom i usmenom obliku.

Talijanskog Jezika

Zahtjevi za ispitivanje