Vrijeme potrebno za pripremu: 100-120 sati
Trajanje ispita: vrijeme 90 minuta
Ispitni rokovi: 4 puta godišnje
Drugi stupanj Europskog jezičnog Portfolija: A2
Drugi stupanj Schneider/North: N4

SADRŽAJ ISPITA

1. Pismeno razumijevanje ( vrijeme: 30 min.)
6 kratkih izvadaka
15 odgovori točno/netočno

2. Rječnik i gramatika (vrijeme: 15 min.)
Rečenice za nadopuniti s 15 formi (prepozicije, članovi itd.)

3.Test komunikacije (vrijeme: 15 min.)
15 izjava u kratkim dijalozima
15 odgovora iz višestrukog izbora odgovora

4. Razumijevanje kroz slušanje (vrijeme: 15 min)
4.1 5 kratkih rečenica, 5 odgovora iz višestrukog izbora odgovora
4.2 3 kratka teksta, 3 odgovora točno/netočno
4.3 1 kratki dijalog, 2 odgovora točno/netočno

5.a Individualni jezični ispit (vrijeme: 15 min)
5.a1 Zadatci koji su vezani uz određene situacije
4 verbalizacija situacija definiranih usmenim ili vizualnim putem
5.a2 Vođena konverzacija:
6 odgovora kroz vođenu konverzaciju

5.b Usmeni ispit u paru (vrijeme: 20 min)
5.b1 Prezentacija kandidata i kratka konverzacija
5.b2 Komentar slika s didaskalijama
5.b3 Rasprava na osnovi poticaja (igra uloga, članak, tema, itd.)

Ovim ispitom talijanskog jezika kandidat pokazuje svoje poznavanje osnovnih gramatičkih struktura talijanskog jezika te da je u mogućnosti izraziti osnovne komunikacijske vještine iz svakodnevnog života.

 

Talijanskog Jezika

Zahtjevi za ispitivanje