Vrijeme pripreme: ca. 280-340 sati. Ti sati uključuju najmanje 40 nastavnih sati pripreme poslovnog jezika
Trajanje ispita: 200 minuta 
Broj ispitnih rokova: 4 puta godišnje
Razina prema Europskom portfoliju: B1
Razina prema Schneider/North: N6

SADRŽAJ ISPITA

1. Pismeno razumijevanje (vrijeme: 30 minuta)
3 štiva sa 10 pitanja koja se odnose na tekst, sa odabirom odgovora na zaokruživanje

2. Pismeno izražavanje (vrijeme: 60 minuta) 
2.1 Odgovoriti na 2 upita (poslovno pismo / e-mail / oglas)
2.2 Odgovoriti na 4 pitanja.

3. Rječnik i gramatika (vrijeme:45 minuta)
38 zadataka u obliku vježbi koje treba upotpuniti ili preoblikovati.

4. Slušno razumijevanje (vrijeme: 45 minuta)
4.1 Jedno štivo – interviju sa 6 pitanja, odabrati odgovor prema : točno/netočno
4.2 Jedan dijalog sa 6 pitanja na zaokruživanje
4.3 Štivo koje sadrži rešetku koju treba dovršiti

5. Usmeno izražavanje – ispit uparu (vrijeme : 30 minuta)
5.1 Igra uloga
5.2 Intervju
5.3 zajednička tema razvoj


Ovim ispitom talijanskog jezika kandidat pokazuje svoju sposobnost da sudjeluje u svakodnevnoj konverzaciji, da razumije opća štiva iz ekonomije te da se zna pismeno izraziti na temu općeg ekonomskog karaktera.

Talijanskog Jezika

Zahtjevi za ispitivanje