Vrijeme pripreme : ca . 240 – 300 sati
Trajanje ispita : 180 minuta
Ispitni rokovi: 4 puta godišnje
Razina znanja prema Europskom portfoliu: B1
Razina prema Schneider/North N6

SADRŽAJ ISPITA

1. Pismeni dio (vrijeme:30 minuta )
2 teksta sa 10 pitanja, sa odabirom odgovora na zaokruživanje

2. Pismeno izražavanje (vrijeme: 60 minuta)
2.1 Jedno štivo od 120 -160 rijeci
2.2 Odgovoriti na 4 pitanja

3. Rječnik i gramatika ( vrijeme: 30 minuta)
34 zadataka koje treba upotpuniti ili preoblikovati

4. Slušno razumijevanje (vrijeme: 40 minuta)
4.1 Štivo iz štampe sa 6 pitanja - odabrati i zaokružiti odgovor
4.2 Dijalog sa 6 pitanja - odabrati i zaokružiti odgovor
4.3 Štivo koje sadrži 8 spomenutih predmeta koje treba prepoznati

5.a Individualni usmeni ispit (vrijeme: 20 minuta)
5.a1 Čitanje teksta
5.a2 Sažetak teksta
5.a3 Konverzacija – interviju sa 5 pitanja
5.a4 Slike i komentari

5.b Usmeni ispit u paru (vrijeme: 30minuta)
5.b1 Predstavljanje
5.b2 Prezentacija tekstova i diskusija
5.b3 Razvijanje zajedničke teme

Ovim ispitom talijanskog jezika kandidat pokazuje da je sposoban aktivno sudjelovati u svakodnevnoj konverzaciji , da razumije tekstove općeg sadržaja te da se zna pismeno izraziti.

 

Talijanskog Jezika

Zahtjevi za ispitivanje